YAŞAMLARIMIZ HAKKINDA BİZE SORULMADAN VERİLEN HER KARAR YOK HÜKMÜNDEDİR!

 BASIN AÇIKLAMASI

YAŞAMLARIMIZ HAKKINDA BİZE SORULMADAN VERİLEN HER KARAR YOK HÜKMÜNDEDİR!

Kadın Adayları Destekleme Derneği olarak İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesi  kararına ilişkin kamuoyuna duyurumuzdur:

Yapılan araştırmalar, toplumun yüzde 64’ünün İstanbul Sözleşmesi’nden çıkılmasını istemediğini göstermektedir.  Sözleşmeyi kabul eden TBMM ve sözleşmenin yararlanıcıları ile müzakere edilmeden sözleşmeden çıkılması kararı; şiddetten korunması taahhüt edilen biz kadınların yaşam hakkı için tehlike oluşturmaktadır.

 

Demokratik hukuk devletinin görevi, vatandaşların insan haklarına ve insanlık onuruna uygun bir şekilde yaşamasını garanti etmektir.

Ev içi şiddetin mağduru devlet değil bireylerdir. Devletin, şiddeti önlemek yerine İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesi, sözleşmedeki haklardan yararlanan vatandaşların yerine geçerek, vatandaşların haklarından, vatandaşlar aleyhine feragat etmesi anlamına gelir.

İstanbul Sözleşmesi; bireylerin yaşam haklarının korunması, şiddetin önlenmesi ve insan haklarının daha etkin uygulanması dışında bir amaca hizmet etmez. Bu nedenle sözleşmenin feshinin toplumsal yarar oluşturmayacağı açıktır.

Ülkemizde şiddetin sona erdirilmesine ilişkin uygulamaların hayata geçirilmesine daha çok ihtiyaç varken, var olan hakların elimizden alınması, şiddeti yaygınlaştırarak daha çok toplumsal soruna yol açar.

Şiddetin önlenmesine yönelik yeni adımlar atmak dururken, şiddeti önleyici düzenlemeleri ortadan kaldırmak, çok katmanlı bir sorun olan şiddetin, toplumun temel sorunlarından biri olarak kalmasına neden olacaktır.

 

İstanbul Sözleşmesi’nin doğrudan yararlanıcıları olan biz kadınlar, şiddetsiz bir dünya için mücadele etmeye devam edeceğiz. Yaşamlarımız hakkında bize sorulmadan verilen her karar bizim için yok hükmündedir.

 

Yaşamlarımızdan asla vazgeçmeyeceğiz.

İstanbul Sözleşmesi Yaşatır.

 

Kadın Adayları Destekleme Derneği

ÜYE OL

KA.DER’in kuruluşunda kendisini temellendirdiği “eşit temsil” ilkesi ile varlığını devam ettirmektedir. Demoktarik ve çoğulcu bir toplum yaratmak, sivil toplumda örgütlenmek anayasal haktır. Her alanda eşit temsili savunan KA.DER sizi üye olmaya davet ediyor.

GÖNÜLLÜ OL

KA.DER’i tanımak, birlikte güçlü olduğumuzu görmek ve çalışmalarımıza katılmak için gönüllü olabilirsiniz.

BAĞIŞ

Bağışlar hakkında detaylı bilgiye ulaşmak için..