BELEDİYELERE KAPSAYICI YÖNETİŞİM KARNESİ

Bağcılar ve Kadıköy’ün Yönetişim Karneleri 18 Eylül’de açıklanıyor.

Kadın Adayları Destekleme Derneği (KA.DER) ile Argüden Yönetişim Akademisi işbirliğiyle hazırlanan ve pilot çalışması İstanbul Bağcılar ve Kadıköy Belediyeleri üzerinde yapılan “Kapsayıcı Belediye Yönetişim Karnesi” çalışması, 18 Eylül’de  saat 13:00’de tanıtılıyor. Tanıtım toplantısında, Bağcılar ve Kadıköy Belediyelerinin kadın ve kız çocukları açısından kapsayıcılığını değerlendirdiğimiz Yönetişim Karneleri de açıklanacak.

Kapsayıcı Belediye Yönetişim Karnesi belediyelerin yapı, işleyiş ve politikaları açısından kadın-erkek eşitliğini gözeten ve güçlendiren biçimde gelişmesine destek olmayı amaçlıyor. Her yıl açıklanacak bu karnede Bağcılar ve Kadıköy Belediyelerinin pilot olarak seçilme nedeni ise bu belediyelerin Argüden Yönetişim Akademisi’nin 2018 yılında tamamladığı Belediye Yönetişim Karnesi Projesinde ön plana çıkan belediyelerden ikisi olmaları. Belediyeler, “Kadın-Erkek Eşitliği komisyonu var mı?”, “Belediye üst yönetiminde kadınlar yer alıyor mu?”, “Stratejik planlarında kadınların güçlendirilmesine  yönelik hedefler bulunuyor mu?” gibi 231 somut gösterge açısından incelendi, böylece belediyelerin toplumsal cinsiyete duyarlılıkları iyi yönetişim açısından ölçülüyor.

İlçe belediyelerinin karnesi, Süreç yönetişimi”, “Yönetişim ilkeleri” ve Öğrenme döngüsünden oluşan üç ana başlık altında belirlenerek ve buna göre bir karne puanı  ortaya konuyor. Karne için kullanılan göstergeler ise vatandaş merkezli bir  kılavuz niteliği taşıyor.

Bu çalışma, yerel yönetim politika ve uygulamalarının kadın-erkek ayrımı söz konusu olmadan tüm vatandaşların günlük yaşamlarının her alanıyla doğrudan ilişkili olduğu gerçeğinden yola çıkıyor. Eşitliğe duyarlı bir bakış açısıyla yönetilen kentlerin, tüm vatandaşların yaşam koşullarını iyileştireceğini hatırlatıyor: Belediye hizmetlerinin cinsiyet yüklü bir alan olduğunu biliyoruz. Çünkü kamu politikaları cinsiyetler karşısında tarafsız değildir. ‘Herkese eşit kamu hizmeti, herkese eşit mesafe,  ayrım yapmama’ aslında cinsiyetler arasındaki eşitsizlikleri besleyerek daha da derinleştirebilir.”

Kapsayıcı Belediye Yönetişim Karnesi, işte bu nedenle belediyelerin siyasi, idari, mali ve hizmetler açısından toplumsal cinsiyete duyarlı ve kapsayıcı hale gelmelerine destek olmayı hedefliyor. Vatandaşın ulaşabileceği bilgi paylaşım ortamlarındaki verilerle belediyelerin toplumsal cinsiyete duyarlılığını iyi yönetişim açısından ölçme imkanı sunuyor. Karne çalışmasının en temel amacı, Kadın Dostu Kent başta olmak üzere, kadın-erkek eşitliğinin yerel düzeyde gerçekleşmesi ile kadınların temel haklarını gündelik hayatta kullanmalarına katkı sağlamaktır.

ARGÜDEN YÖNETİŞİM AKADEMİSİ HAKKINDA

Argüden Yönetişim Akademisi Vakfı kamu, sivil toplum ve özel sektör kuruluşlarında yönetişim kalitesini artırmaya yönelik eğitim, araştırma ve iletişim faaliyetleri yürütmek üzere kurulmuştur. Akademi, yaşam kalitesinin gelişmesi ve sürdürülebilir bir gelecek için yönetişim konusundaki küresel bilgi ve deneyimin bütünsel bir anlayışla toplumun her kesimine aktarılmasını ve yönetişim kalitesinin geliştirilmesini hedeflemektedir.

  • İyi yönetişimin sürdürülebilir ve kapsayıcı toplumsal gelişme için gerekliliği konusunda farkındalık yaratacak araştırma ve özendirme faaliyetleri geliştirmek,
  • Yeni nesil liderlerin iyi yönetişim anlamında yetkin ve vizyon sahibi olmaları ve kurumlarına duyulan güveni artırabilmeleri için etkin bir referans modeli oluşturmak,
  • Yönetişim alanında ulusal ve uluslararası düzeyde bir “mükemmeliyet ve ilk başvuru merkezi” olarak, iyi yönetişimin toplumun her kesimine yayılımına destek olmak,
  • Kamu, sivil toplum, özel sektör ve uluslararası kuruluşlar ile paydaşları arasında güvenin artırılmasıyla yaşam kalitesini geliştirmektir.

ÜYE OL

KA.DER’in kuruluşunda kendisini temellendirdiği “eşit temsil” ilkesi ile varlığını devam ettirmektedir. Demoktarik ve çoğulcu bir toplum yaratmak, sivil toplumda örgütlenmek anayasal haktır. Her alanda eşit temsili savunan KA.DER sizi üye olmaya davet ediyor.

GÖNÜLLÜ OL

KA.DER’i tanımak, birlikte güçlü olduğumuzu görmek ve çalışmalarımıza katılmak için gönüllü olabilirsiniz.

BAĞIŞ

Bağışlar hakkında detaylı bilgiye ulaşmak için..