İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERESİTESİ | KÜRESEL DÜNYADA KADIN VE SİYASET ULUSLARARASI KONGRESİ II2. Uluslararası Küresel Dünyada Kadın ve Siyaset Kongresi, 25-26 Aralık 2020 tarihlerinde “online” platformda İstanbul Ayvansaray Üniversitesi (İAÜ), Kadın Adayları Destekleme Derneği (KA.DER), Sosyalist Uluslararası Kadın Birimi ( SIW) ve Woman TV destekleriyle gerçekleşecektir. Bildiriler çevrimiçi olarak Türkçe veya İngilizce olarak sunulacaktır. Başlangıçta 17-18 Nisan tarihlerinde düzenlenen Kongre, COVİD-19 ile ilgili güncel endişelere cevaben ertelenmiş ve Yüksek Öğretim Kurulu’nun “COVID-19 Konusunda Yüksek Öğretim Kurumlarında Alınacak Önlemler” bildirisi sonucunda fiziksle olarak bu ortamda yapılamayacağı anlaşılmıştır. Paylaştığımı bu dünyada sağlığımızın birbirimize bağlı olduğunu deneyimledik, COVID-19 salgını, en derin güvenlik açıklarımızı ve en büyük güçlerimizi ortaya çıkardı. Birbiriyle bağlantılı bir dünyada, bulaşıcı bir hastalığın nasıl yıkıcı bir hızla sınırlara, şehirlere ve caddelere yayıldığını gördük. Bu ortamda amacımız, fiziksel konferans deneyimini sanal konferansımız aracılığıyla sunmaktır.

Bu kongre ile disiplinler arası ve uluslararası karşılaştırmalı çalışmaların yapılması, dünyanın ve Türkiye’nin farklı yerlerinden gelen araştırmacılar ve akademisyenlerce “kadınlar” üzerinden “siyaset, hukuk, sağlık, istihdam, ekonomi, savaş, eğitim, insan hakları” gibi konular üzerine farklı bakış açılarının sunulması ve bu konuların tartışmaya açılmasını sağlamak amaçlanmıştır. İkincisi yapılacak bu uluslararası kongre süresince, çağlar boyunca kadının yeri ve aile içindeki önemi, hukuk, bilim, sanat, siyaset, kültür ve sosyo – ekonomik açıdan değerlendirilip, Türkiye ve dünyada disiplinler arası çalışmaları kapsayan bir içerikle ele alınacaktır. Kongre bildiri ve sunum dili Türkçe ya da İngilizce olarak belirlenmiştir.

Akademisyenleri ve araştırmacıları bir araya getiren bu uluslararası kongrede asıl beklenti konuyla ilgili bilimsel bilgi üretiminin devamını sağlamanın yanı sıra yeni bakış açılarını da paylaşmak ve gelecek çalışmalara kazandırmaktır.

Akademisyenleri, araştırmacıları ve organizasyonda yer alan STK gönüllülerini bir araya getirecek olan Uluslararası Kongrenin, bilimsel bilgilerin üretilmesine katkıda bulunmasının yanı sıra yeni bakış açıları için yol açması bekleniyor. Özette araştırmanın konusu, kapsamı, kullanılan referansları ve bilime katkısı ortaya konulmalıdır. İlk kongre 2015 yılında İstanbul’da yapılmış olup, 130’dan fazla bildiri sunumu ile başarı elde etmiştir. İlk kongrenin bildiri kitabı Google Akademikten indirilebilir ve incelenebilir¹.

Kongrede sunulması planlanan konular başlıklar aşağıda verilmiştir. Kongrenin genel çerçevesi ile uyumlu olması koşuluyla farklı konular da sunulabilir.

Konu Başlıkları:

• Siyasette ve Karar Alma Mekanizmalarında Kadın
• Kadın ve Sivil Toplum (Feminist hareketler, STK’lar)
• Kadın ve İstihdam (Eşit ücret, haklar)
• Kadın Hakları ve Küresel Sözleşmeler (CEDAW, Pekin Deklerasyonu, İstanbul Sözleşmesi)
• Mülteci Kadınlar
• Kadınlar ve Silahlı Çatışma
• Kadınların Eğitimi ve Eğitimi (Eşit haklar, çocuk gelinler)
• Kadın ve Sağlık
• Kadın ve Sanat
• Kadın ve Medya
• Kadın ve Fiziksel Özerklik (Kadın sünneti, bekaret testleri)
• Kadın ve Kürtaj Politikaları
• Kadına Yönelik Şiddet
• Aile İçi Şiddet (Kadın, Çocuk ve Erkek Hakları)

Kongreye katılmak isteyen akademisyen, bilim insanı ve araştırmacıların yukarıdaki ana başlıklar altında listelenen konularda yeni ve orijinal bilgiler, belgeler ve değerlendirmelerden oluşan akademik çalışmalarını görmeyi umuyoruz.

Kongre Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Banu DALAMAN

https://www.ayvansaray.edu.tr/tr-TR/ana-sayfa/101638

ÜYE OL

KA.DER’in kuruluşunda kendisini temellendirdiği “eşit temsil” ilkesi ile varlığını devam ettirmektedir. Demoktarik ve çoğulcu bir toplum yaratmak, sivil toplumda örgütlenmek anayasal haktır. Her alanda eşit temsili savunan KA.DER sizi üye olmaya davet ediyor.

GÖNÜLLÜ OL

KA.DER’i tanımak, birlikte güçlü olduğumuzu görmek ve çalışmalarımıza katılmak için gönüllü olabilirsiniz.

BAĞIŞ

Bağışlar hakkında detaylı bilgiye ulaşmak için..