KA.DER TÜZÜK KOMİSYONU TOPLANTISI

Tüzüğümüzün derneğimizin işleyişine her durumda yeteri kadar cevap vermemesi ve bazı tüzük maddelerimizin yeterince açık düzenlenmemiş olmasından dolayı uygulamada boşluk, belirsizlik ve yoruma açıklık oluştuğundan, tüzüğümüzün tüm üyelerimizce anlaşılır hale gelmesi ve belirsizlik yaratmaması için gerekli maddelerde değişiklik yapılması çalışmasını yapmak üzere derneğimiz bünyesinde bir Tüzük Komisyonu oluşturduk. Komisyonumuz ilk toplantısını 04.11.2020 tarihinde gerçekleştirdi.

Tüzük Komisyonumuzu oluştururken Danışma Kurulu’ndan ve her şubeden temsilin olmasına önem gösterdik. Komisyonumuzun başkanlığını, tüzük uygulamaları ile ilgili tecrübelerinden dolayı önceki dönem Genel Başkanlarımızdan Gönül Karahanoğlu yürütüyor.

Hukukçu olmalarının avantajıyla Danışma Kurulu üyelerimizden önceki dönem Genel Başkanlarımızdan Seyhan Ekşioğlu, geçmiş dönem Devlet Bakanımız Önay Alpago, Vildan Yirmibeşoğlu ile derneğimiz avukatı Yasemin Öz ile şubelerin de temsiline dikkat edilerek Naciye Çidam, Tuba Torun, Hülya Gültekin, Huriye Karabacak, Elif Doğan Türkmen, Merve Dilara Kocacık komisyon üyesi olarak görev yapıyorlar.

ÜYE OL

KA.DER’in kuruluşunda kendisini temellendirdiği “eşit temsil” ilkesi ile varlığını devam ettirmektedir. Demoktarik ve çoğulcu bir toplum yaratmak, sivil toplumda örgütlenmek anayasal haktır. Her alanda eşit temsili savunan KA.DER sizi üye olmaya davet ediyor.

GÖNÜLLÜ OL

KA.DER’i tanımak, birlikte güçlü olduğumuzu görmek ve çalışmalarımıza katılmak için gönüllü olabilirsiniz.

BAĞIŞ

Bağışlar hakkında detaylı bilgiye ulaşmak için..