KA.DER’DEN BELEDİYELERE ENTEGRE VE KAPSAYICI STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA REHBERİ

Eşit ve Adil Sosyal Belediyecilik için mutlaka edinin!

Kadın Adayları Destekleme Derneği (KA.DER), Argüden Yönetişim Akademisi işbirliğiyle belediyelerde sosyal politika ve hizmetler için ‘Entegre ve Kapsayıcı Stratejik Plan Hazırlama Rehberi’ oluşturdu. Rehber, belediyelerin en üst düzey politik belgesi olan stratejik planlarının mevzuata, iyi yönetişim ilkelerine, Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine uyumlu olarak, kadın, çocuk, engelli ve yaşlıları kapsayıcı bir şekilde oluşturulmasına katkıda bulunmayı amaçlıyor. Rehber 27 Ağustos 2019 Salı günü, ilgi gösteren belediye ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerine tanıtılacak.  

Mevzuat gereği belediyeler, yerel seçimlerden sonra 6 ay içerisinde 5 yıllık stratejik planlarını hazırlamak zorunda. Tüm kentsel politikaların bütüncül bir yaklaşımla, kapsayıcı, entegre ve cinsiyet eşitliği perspektifiyle oluşturulması kritik öneme sahip. Yerel yönetimlerin 5 yıllık politikalarını ve yol haritalarını bu belgeler ortaya koyuyor ve özellikle kadın seçmenlerine, nasıl bir belediyecilik yapacakları konusunda fikir veriyor.

KA.DER’in Argüden Yönetişim Akademisi işbirliğiyle hazırladığı rehber, stratejik planların entegre ve kapsayıcı olması için belediyelerin yararlanabileceği faydalı ve güncel bilgileri içeriyor. Planların mevzuata ve iyi yönetişim ilkelerine uygun, kadın, çocuk, engelli ve yaşlıları kapsayacak şekilde, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri, OECD Yaşam Refahı ve Uluslararası Entegre Raporlama Konseyi yaklaşımlarıyla uyumlu olmasına olanak sağlıyor.

Sosyal belediyecilik yapmak, toplumun tüm kesimlerine eşit ve adil hizmet götürmek isteyen, toplumsal cinsiyet eşitliği ilkesine duyarlı belediyelerin mutlaka edinmesi gereken “Belediyeler için Entegre ve Kapsayıcı Stratejik Plan Hazırlama Rehberi”, 27 Ağustos 2019 Salı günü saat 14:30-17.30 arasında İstanbul’da, KA.DER Genel Merkezi’nde tanıtılacak. KA.DER, tanıtım toplantısında belediyeler ve sivil toplum kuruluşlarından temsilcilerle bir araya gelecek ve rehberle birlikte iyi uygulama örneklerini de paylaşacak. İnternet üzerinden vatandaşların erişimine açılacak olan rehber, Türkiye genelinde tüm belediyelere de gönderilecek.

Bu çalışmayla mevcut stratejik planlama mevzuatı ve rehberlerine sosyal politika perspektifinden katkı sağlamayı amaçlayan KA.DER ve Argüden Yönetişim Akademisi, 5-6 Eylül 2019 tarihlerinde de Adana ve Mersin’de benzer tanıtım toplantılar düzenleyecek.

ÜYE OL

KA.DER’in kuruluşunda kendisini temellendirdiği “eşit temsil” ilkesi ile varlığını devam ettirmektedir. Demoktarik ve çoğulcu bir toplum yaratmak, sivil toplumda örgütlenmek anayasal haktır. Her alanda eşit temsili savunan KA.DER sizi üye olmaya davet ediyor.

GÖNÜLLÜ OL

KA.DER’i tanımak, birlikte güçlü olduğumuzu görmek ve çalışmalarımıza katılmak için gönüllü olabilirsiniz.

BAĞIŞ

Bağışlar hakkında detaylı bilgiye ulaşmak için..