KA.DER’DEN KADIN MİLLETVEKİLLERİNE MEKTUP

Sayın Milletvekili,

“Sizi”, TBMM’ye “bizi” temsil etmek üzere gönderdik. Bizi yok saymanız, görmezden gelmeniz için değil!

Biz, kadınlarız!.. Hatırladınız mı bizi? Bu ülkenin yüzde 50’siyiz!

21. Yüzyıl’da, ülkemizde hala “hak mücadelesi” veren, kadınlarız biz!..

Kadın haklarını geliştirin, ilerletin, ülkemizi kadınlar için demokratik hakların kullanılabildiği bir yer haline getirin dedik. Bunun için yasalar yapın, ayrımcı yasalara engel olun istedik. Bu inançla sizin aday gösterilmeniz ve seçilmeniz için yıllarca gönüllü emek verdik.

Ve hala haklarımızı elde etmeye çalışırken, şimdi de, “elimizdekileri dahi” kaybetme korkusu yaşıyoruz, yaşatıyorsunuz.

Üzülerek görüyoruz ki, siz bütün bu beklentilerimize sırt çevirmişsiniz.
Size verilmesi için çok uğraştığımız yetkileri kayıtsızca terk etmişsiniz.
Ülkenin yönetim sistemini tek bir kişiye emanet etmeye karar vermişsiniz.

Bize sorulmadan, bize danışılmadan, hiçbir maddesinden haberimiz olmadan yeni bir Anayasa yazıldı.
Kadının K’sinin dahi geçmediği, kadınların iradesinin yok sayıldığı bir Anayasa! Gizli saklı, kapılar ardında hazırlanmış bir Anayasa!
Bilin ki, kadınlar olarak buna rıza göstermiyoruz.

Şimdi, sizden, “her zamankinden daha fazla” bizi temsil etmenizi, sesimizi duyurmanızı istiyoruz. Bu anayasanın;

  • “Demokrasi, eşitlik, özgürlük, adalet ve barışı” temel almasını,
  • Meclisteki her partinin, toplumun farklı kesimlerinin fikri alınarak hazırlanmasını,
  • Ülkenin geleceğini “bir kişiye” değil, “parlamentoya” teslim etmesini,
  • Kuvvetler ayrılığını, denge-denetleme sistemini gözetmesini,
  • Yalnızca “erkeklerin” değil “herkesin” haklarını korumasını istiyoruz.

Rejim değişikliği değil, demokrasi istiyoruz.
Kendimizin, çocuklarımızın ve ülkemizin geleceğinden endişe etmek değil, umutlu olmak istiyoruz.
Laik, demokratik, hukuk devletinde “güven içinde” yaşamak istiyoruz.
Savaş değil, barış istiyoruz.
Kadınları yok sayan bu Anayasa tasarısına “hayır” diyoruz!

Mecliste sesimiz olun, sesimizi duyurun.

Saygılarımızla
KA.DER Genel Yönetim Kurulu

ÜYE OL

KA.DER’in kuruluşunda kendisini temellendirdiği “eşit temsil” ilkesi ile varlığını devam ettirmektedir. Demoktarik ve çoğulcu bir toplum yaratmak, sivil toplumda örgütlenmek anayasal haktır. Her alanda eşit temsili savunan KA.DER sizi üye olmaya davet ediyor.

GÖNÜLLÜ OL

KA.DER’i tanımak, birlikte güçlü olduğumuzu görmek ve çalışmalarımıza katılmak için gönüllü olabilirsiniz.

BAĞIŞ

Bağışlar hakkında detaylı bilgiye ulaşmak için..