Kütüphane

Burada KA.DER'in 1997'den bu yana hazırladığı yayınların yanı sıra, Türkiye'de kadınların güçlendirilmesi ve eşit temsili konulu seçme makaleler bulabilirsiniz.

Belediye Kadınlara da Hizmet Eder/ Kadın Dostu Belediye Hizmetleri: Nasıl, Neden?

AYTEN KALKAN, 2006

Birleşmiş Milletler Kadının Statüsü Komisyonu Rehberi ve 60. Oturuma İlişkin Notlar

KA.DER, 2017

Şirin Tekeli ve Feminizmi Düşünmek

ZAFER TOPRAK, 2017

Women in Parliament: 20 years in review

Inter-Parliamentary Union, 2015

Demokrasi için Eşit Temsil Projesi: Kıskançlık, Rekabet ve Görünür Olma

ÇİĞDEM AYDIN, 2012

Bir de Buradan Bak: Cinsiyet Eşitsizliği Bir “Kadın Sorunu” Değil, Toplumun Sorunudur

SERPİL SANCAR, SELMA ACUNER, İLKNUR ÜSTÜN, AKSU BORA, LARA ROMANİUC, 2006

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği- Hesaba katabiliyor muyuz?

İLKNUR ÜSTÜN, 2009

Türkiye'de Kadın Hareketinin Tarihi

ŞİRİN TEKELİ

Demokrasi için Eşit Temsil Projesi: Çatışma Çözme/Uyumsuzluk Gidermenin Şiddetsiz Yolları

GÖNÜL DİNÇER, 2012

KOTA El Kitabı / Geçici Özel Önlem Politikası: KOTA

AYSUN SAYIN

Eril Siyasetle Kadınlık Halleri Arasında

H. SİMTEN COŞAR

Belediyelerin Stratejik Planlarından Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Perspektifi

KEİG

Düğüm Bilgisi

AKSU BORA, CEREN İŞAT, 2006

Yerel Yönetimlere İlişkin Yasal Düzenlemeler Çerçevesinde Kadınlara Yer Açmak

L. YILDIZ TOKMAN, SEMA KENDİRCİ, 2006

Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları

Anadolu Üniversitesi, 2011

KA.DER Yayınları

Kadın İstatistikleri

TOP