Kütüphane

Burada KA.DER'in 1997'den bu yana hazırladığı yayınların yanı sıra, Türkiye'de kadınların güçlendirilmesi ve eşit temsili konulu seçme makaleler bulabilirsiniz.

Belediye Kadınlara da Hizmet Eder/ Kadın Dostu Belediye Hizmetleri: Nasıl, Neden?

AYTEN KALKAN, 2006

Birleşmiş Milletler Kadının Statüsü Komisyonu Rehberi ve 60. Oturuma İlişkin Notlar

KA.DER, 2017

Şirin Tekeli ve Feminizmi Düşünmek

ZAFER TOPRAK, 2017

Women in Parliament: 20 years in review

Inter-Parliamentary Union, 2015

Demokrasi için Eşit Temsil Projesi: Kıskançlık, Rekabet ve Görünür Olma

ÇİĞDEM AYDIN, 2012

Bir de Buradan Bak: Cinsiyet Eşitsizliği Bir “Kadın Sorunu” Değil, Toplumun Sorunudur

SERPİL SANCAR, SELMA ACUNER, İLKNUR ÜSTÜN, AKSU BORA, LARA ROMANİUC, 2006

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği- Hesaba katabiliyor muyuz?

İLKNUR ÜSTÜN, 2009

Türkiye'de Kadın Hareketinin Tarihi

ŞİRİN TEKELİ

Demokrasi için Eşit Temsil Projesi: Çatışma Çözme/Uyumsuzluk Gidermenin Şiddetsiz Yolları

GÖNÜL DİNÇER, 2012

KOTA El Kitabı / Geçici Özel Önlem Politikası: KOTA

AYSUN SAYIN

KA.DER Yayınları

Kadın İstatistikleri

TOP