Kadın, çocuk, engelli ve yaşlıları unutmayın!

Kadın Adayları Destekleme Derneği (KA.DER), Argüden Yönetişim Akademisi işbirliği ile belediyelerde sosyal politika ve hizmetler için entegre ve kapsayıcı stratejik plan hazırlama rehberi oluşturdu. Rehber, stratejik planların mevzuata, iyi yönetişim ilkeleriyle sürdürülebilir kalkınma hedeflerine uyumlu olarak; kadın, çocuk, engelli ve yaşlıların kapsayıcı bir şekilde oluşturulmasına katkı sunmayı amaçlıyor.

KA.DER Doğu Akdeniz Temsilciliği Başkanı Ayfer Köni, Türkiye İstatistik Kurumu’nda düzenlenen stratejik plan rehberi tanıtım toplantısında, belediyelerin yerel seçimlerden sonra 6 ay içerisinde 5 yıllık stratejik planlarını hazırlamak zorunda olduklarına dikkat çekti. Belediyelerin yol haritalarını bu planların ortaya koyduğuna vurgu yapan Köni, rehberin; özellikle kadın seçmenlere nasıl bir belediyecilik yapılması gerektiğini belirlediğine vurgu yaptı. Köni, “Rehber, uluslararası entegre raporlama konseyi yaklaşımları ile uyumlu olmasına olanak sağlıyor. Sosyal belediyecilik yapmak, toplumun tüm kesimlerine eşit ve adil hizmet götürmek isteyen, toplumsal cinsiyet eşitliği ilkesine duyarlı belediyeler, mutlaka bu entegre ve kapsayıcı stratejik plan hazırlama rehberini gözden geçirmeli” dedi.
Çukurova Belediye Başkan Yardımcısı Azime Kocacık, belediyelerin stratejik planlama çalışmalarıyla, sorumlu oldukları kentin gelecekte nasıl şekilleneceğini belirtmek, orta ve uzun vadede o kentte yaşayanların yaşam kalitesini yükseltmeyi hedeflediğini bildirdi. Belediyelerin bu ödevi gerçekleştirirken vatandaş, sivil toplum, iş dünyası, uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmaları gerektiğine dikkat çeken Kocacık, “Ne yazık ki belediyeler, stratejik planlarında çoğunlukla kadının yerinin ve adının olmadığı görünmektedir. Türkiye, kadınların seçme ve seçilme hakkını dünya genelinde en erken kazanan ülkelerden biri olmasına rağmen bugün kadınların politik alandaki temsilde, en düşük olduğu ülkelerden biri olduğunu görüyoruz” diye konuştu.

2019 Türkiye’sinde kadınların geldiği durumun içler acısı olduğunu kaydeden Kocacık, şöyle devam etti: “Bu yıl yapılan yerel seçimlerde 8 bin 257 belediye başkan adayının sadece 652’si yani yüzde 7.89’u kadın adaylardan oluştu. Seçimler sonrasında 1389 belediye başkanlığı koltuğundan ne yazık ki 43’ünde kadınlar yer alabildi. Bu da genel oranın yüzde 3.09’una denk gelmektedir. 30 Büyükşehir belediye başkanından ne yazık ki yalnızca 2’si kadındır. Son 31 Mart seçimlerinde, 674 olan kadın muhtar sayısı yüzde 58 oranında artarak 1071’ e yükselmiştir. Kadınlar, yerel yönetimlerde eşit temsilden çok uzak bir durumdur. 2018 Dünya Ekonomik Forumu’nun raporuna göre, Türkiye toplumsal cinsiyet eşitliği genel endeksinde, 149 ülke arasında 130. sırada yer alarak, karanlık, utanç verici sonuçla karşılaşmıştır. Politik katılımda da 113. sırada yer almaktadır. Bu durum, kız çocuklarına ve kadınların refahının yükseltilmesi sorununu ülkenin öncelikli gündemi hale getirmesini zorunlu kılıyor.”

KA.DER Projeler Koordinatörü Ayşe Kaşıkırık ise rehberin belediyelere kılavuzluk yaparak onların söz hakkının artmasına katkısı olacağını bildirdi. Ülkemizde kadınların istihdama katkısının 2018 rakamlarına göre yüzde 33 olduğunu anımsatan Kaşıkırık, “Kadınların çalışma hayatına daha fazla katılması için belediyelerin mutlaka çocuklarını rahatlıkla bırakabilecekleri kreşler açmalıdır” dedi. Kadın ve erkeğe ihtiyaçlara göre hizmet felsefesinin benimsenmesini tavsiye eden Kaşıkırık, belediyelerin açılan meslek edindirme kurslarında dikiş nakış, el işi kursları açılmasını da eleştirdi. Kaşıkırık, “Kadın, şoförlük de yapabilmeli, teknik eleman olarak da istihdam edilmeli” ifadelerini kullandı.

Türkiye’de nüfusu 100 binin üzerinde 201 belediye bulunduğunu anımsatan Ayşe Kaşıkırık, yasanın elvermesine rağmen ülkemizde yalnızca 31 kadın sığınma evi bulunduğunu bunun yetersiz olduğunu kaydetti. Kadınların topluma katılabilmeleri için yoksul mahallelerden şehir merkezleri ve hastanelere ücretsiz servis imkanları sağlanması gerektiğini anlatan Kaşıkırık, “Sincan’da yapılan bir araştırma bir yıl içinde 10 kadından 9’unun ekonomik şartlar elvermediği için mahalle dışına çıkmadığını ortaya koymuştur. Kadınlar için güvenlikli ve aydınlatılmış şehirler oluşturulmalı. Stratejik planlar, kadınları, çocukları, yaşlıları ve engellileri kapsamalıdır. Kadın dostu kentler yaratılmalıdır” dedi.

Kadın Adayları Destekleme Derneği (KA.DER), Argüden Yönetişim Akademisi işbirliği ile belediyelerde sosyal politika ve hizmetler için entegre ve kapsayıcı stratejik plan hazırlama rehberi hakkında Dr. Erkin Erimez ile İnan İzci katılanlara bilgi verdi.

Toplantıya, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Türkan Eşli, Çukurova Belediye Başkan Yardımcısı Azime Kocacık, Seyhan Belediye Başkanı Akif Akay’ın eşi Nesrin Akay ile KA.DER üyeleri katıldı.

ÜYE OL

KA.DER’in kuruluşunda kendisini temellendirdiği “eşit temsil” ilkesi ile varlığını devam ettirmektedir. Demoktarik ve çoğulcu bir toplum yaratmak, sivil toplumda örgütlenmek anayasal haktır. Her alanda eşit temsili savunan KA.DER sizi üye olmaya davet ediyor.

GÖNÜLLÜ OL

KA.DER’i tanımak, birlikte güçlü olduğumuzu görmek ve çalışmalarımıza katılmak için gönüllü olabilirsiniz.

BAĞIŞ

Bağışlar hakkında detaylı bilgiye ulaşmak için..