Kadına yönelik söylemler lafta kalıyor!

Kadın Adayları Destekleme Derneği (KA.DER) Proje Koordinatörü Ayşe Kaşıkırık Belediyelerin Stratejik planlardaki kadına yönelik söylemlerin çok güzel olduğunu ancak yıl sonu geldiğinde bu güzel sözlerin büyük bir bölümünün gerçekleşmediğini söyledi. Kaşıkırık bu yüzden söylemlerin biraz gerçekçi olması gerektiğini belirtti.

KA.DER Proje Koordinatörü Ayşe Kaşıkırık, Kadın Adayları Destekleme Derneği (KA.DER) Mersin Şubesi, Argüden Yönetişim Akademisi işbirliğiyle “Belediyeler için Entegre ve Kapsayıcı Stratejik Plan Hazırlama Rehberi”ni tanıttığı Tenis Kulübündeki toplantıda Büyükşehir, Mezitli, Akdeniz ve Toroslar Belediyelerinin 2015-2019 stratejik planlarının hedeflerini değerlendirdi.

KA.DER Proje Koordinatörü Ayşe Kaşıkırık burada yaptığı sunumda “Mersin Büyükşehir Belediyesi stratejik hedef olarak diyor ki: ‘Dezavantajlı gruplara yönelik hizmet etmek.’ Çok güzel. Bütüncül kapsayıcı bir hedef olarak tanımlamış. Amaç kadınları sosyal hayata dahil etmek, sosyo ekonomik hayata katılımını desteklemek, şiddete uğramasını önleyici politikalar uygulamak gibi somut hedefler belirlemiş. Lakin performans göstergeleri cinsiyete duyarlı değil” dedi.

Bu hizmetten yararlanan kadın erkek sayısı diye göstergenin tanımlanmadığını anlatan Kaşıkırık

“Hangi yaş grubundan kadın daha fazla yararlanmış? Hangi mahalledeki kadın daha fazla yararlanmış? Çünkü her mahallenin de sosyo ekonomik özelliği farklı. Bazen hep aynı mahalledeki etkinliklere hep aynı yaş grubundan kadınlar gidiyor. Diğerleri hizmetlerden bihaber. Siz aslında o vatandaşa dokunamıyorsunuz. Temas kuramıyorsunuz. Yani onlar dışında kalıyor. Kapsayıcı olarak sürecin içine dahil edilmeyen bir vatandaş da belli bir dönem sonra belediye ile olan ilişkisinde aidiyet duygusunu kaybediyor. O bir nevi eksik hemşerilik duygusuna kapılabiliyor. Çünkü sürekli herkes gidiyor ama sürecin dışında kalıyor” diye konuştu.

“MEZİTLİ BELEDİYESİ’NİN KREŞ AÇMASI GÜZEL BİR UYGULAMA”

Mezitli Belediyesinin stratejik plan hedefinin ‘Stratejik hedef olarak özel ilgi grupları ile sosyal güçsüzlerin yaşamlarının kolaylaştırılması’ olduğunu anlatan Kaşıkırık, “Kadın sığınma evi, kadın konuk evini hedef olarak koymuş. Zaten stratejik planlarda tahmini bütçeler de yer almak zorunda. Güzel bir hedef şu. Kreş açılması. Biliyoruz ki kadınların istihdamının en büyük engellerinden bir tanesi de çocuğunu bırakacak bir yer imkanının olmaması ya da bu ücretlerin çok yüksek olması. Belediye içerisinde kreş açılmasına yönelik spesifik bir hedef belirlemiş. Bu da çok güzel bir uygulama” dedi.

“SÖYLEMLER GERÇEKÇİ OLMALI”

Akdeniz Belediyesinin misyon ve vizyonunda eşitlikçi, özgürlükçü belediye olmaya yönelik ifadeler yer aldığını hatırlatan Kaşıkırık “Gelişimde ve değişimde çevresel değerleri koruyarak kentte yaşayan her yurttaşın katılımı ile bürokratik esasa dayanmayan demokratik ve toplumcu yönetim, ulaşılabilirlik ve hızlı hizmet anlayışı ile kenti kadınla buluşturup Akdeniz’i özgün kimlikli barış odaklı bir yaşam alanına dönüştürmek. Emeğin korunduğu, ekolojik değerlerin yaşatıldığı, kadın odaklı bir barış kenti modeli oluşturmak” gibi ifadeler var. Ancak burada önemli olan husus şu; birçok belediye çok güzel şeyler söylüyor ama ne yazık ki yılsonu veya dönem sonuna bakıyorsunuz çok güzel sözlerin büyük bir bölümü de gerçekleşmemiş. Yani böyle böyle söylüyorlar. Sonra bakıyorsunuz kaç tanesi yapılmış? Neredeyse hiçbirisi yapılmamış. O yüzden biraz gerçekçi olması gerekiyor” şeklinde konuştu.

“ÖNEMLİ OLAN UYGULANMASI”

Toroslar Belediyesi’nin de ‘Kültürel ve sosyal belediyecilik anlayışı’nı stratejik amaç olarak belirlediğini anlatan Kaşıkırık şöyle devam etti: “Hedeflerde kadınların sığınma evi, gençlerin gençlik merkezi gibi lokasyonlarla aslında insanların sosyalleşme alanlarının artmasını sağlamak gibi somut oran koymuş ama açılmış mı onu göremedim. Yani bu sunumu yaparken baştan itibaren şunu söyledik. Kampanya döneminde verilen sözlerin önemli olan uygulanıyor olması yoksa hepimiz çok güzel metinler yazarız. Sonra onu cilt yapıp çok güzel ansiklopedik kitap gibi rafa da koyarız. Hediye de ederiz ama ne kadarı uygulanıyor?”

http://www.guneygazetesi.com/haber/9059/kadina-yonelik-soylemler-lafta-kaliyor.html

ÜYE OL

KA.DER’in kuruluşunda kendisini temellendirdiği “eşit temsil” ilkesi ile varlığını devam ettirmektedir. Demoktarik ve çoğulcu bir toplum yaratmak, sivil toplumda örgütlenmek anayasal haktır. Her alanda eşit temsili savunan KA.DER sizi üye olmaya davet ediyor.

GÖNÜLLÜ OL

KA.DER’i tanımak, birlikte güçlü olduğumuzu görmek ve çalışmalarımıza katılmak için gönüllü olabilirsiniz.

BAĞIŞ

Bağışlar hakkında detaylı bilgiye ulaşmak için..