Sivil Sayfalar I Dijital Dönüşüm Kadın Temsilinde Yeni Ufuklar Açma Potansiyeline Sahip

Türkiye’de Sivil Toplumun Teknolojiye ve Dijital Dönüşüme Uyumu adlı dosyamızda, ikinci olarak Kadın Adayları Destekleme Derneği’nin (KA.DER) sivil toplumda teknoloji ve dijital  dönüşüme bakışını ele alıyoruz. Toplumsal cinsiyet eşitliğine eşit siyasi temsil yoluyla katkı sunmaya çalışan KA.DER, tüm karar organlarında kadın erkek eşitliğinin sağlanmasını demokrasinin bir gereği olarak görüyor. Türkiye’de mobil uygulaması olan az sayıda STK’dan biri olan KA.DER, faaliyetlerinde dijital kapasitesini güçlendirmeye öncelik veriyor.  

STK’ların teknoloji ve dijital dönüşüme uyumundan ne anlıyorsunuz? Teknolojinin sivil toplum çalışmalarına pozitif ve negatif etkileri hakkında ne düşünüyorsunuz? 

STK’ların teknolojiden ve dijital dönüşümden maksimum düzeyde yararlanması gerektiğini düşünüyoruz. 21. yüzyıl teknoloji ve dijital dönüşüm açısından her alanda yeni imkânlar sunuyor. Teknoloji ve dijital dönüşüm, derneğimizin çalışma alanı olan karar alma mekanizmalarındaki kadın temsili ve cinsiyet eşitliği konusunda yeni ufuklar açmasına imkân verecek kapasiteye sahip. Kurumsallaşma ve verimli çalışma için, teknolojiye geçiş ve uyum sağlama daha önemli hale geliyor. 

KA.DER olarak dijital dönüşüm çalışmalarımızın hedefleri: çalışma alanımızla ilgili kaliteli veriye ulaşmak; hedef kitlemizi doğru ve etkin yönlendirebilmek; organizasyonel öğrenmeyi ve bilginin işlenmesini hızlandırmak; derneğimizin etki alanını artırmak; üyelerimize olan katkımızın ölçülebilir ve daha fazla olması; yönetişim ve karar verme süreçlerimizi etkinleştirmek… 

STK’ların üye ve paydaşlarıyla etkileşimlerinin online olması gerektiğini düşünüyoruz. KA.DER olarak dijital kapasitemizi güçlendirmek konusundaki çalışmalara öncelik veriyoruz. 

KA.DER Mobil Uygulaması ve KA.DER TV Projesi 

KA.DER faaliyetlerinde teknolojiyi ve dijital iletişim araçlarını ne ölçüde kullanıyor? Ne gibi faaliyetler yapıyor ve yapmayı planlıyor?

Yakın zamanda hayata geçireceğimiz “KA.DER TV” Youtube kanalımızla, alanında uzman isimlerle bir araya gelmeyi planlıyoruz. Aynı zamanda, uzaktan eğitim sistemiyle başta siyaset okulu olmak üzere eğitimlerimizi online mecralara taşıyarak Türkiye’nin her bölgesinden kadınlara ulaşmayı hedefliyoruz. 

Aday adaylarının ve adayların güncel, doğru bilgiye erişimini kolaylaştırmak ve KA.DER’in tüm savunuculuk faaliyetlerini desteklemek üzere bir mobil uygulama (KA.DER App) geliştirdik. Seçim sürecinde aday adayı kadınlar için güncel gelişmelerin, önemli ve pratik bilgilerin, eğitim ve etkinlik duyurularının paylaşılmasına katkıda bulunduk. Ayrıca aday kadınlar bu uygulama ile tanıtıldı. Siyasi parti, bölge, il filtresi de bulunan uygulama, kadınların KA.DER ile doğrudan iletişime geçebileceği, soru ve görüşlerini ileteceği bir araç olarak tasarlandı.

Bağış ya da gelirlerinizi artırmak için teknolojiden faydalanıyor musunuz?

Halihazırda aidatlarımızı online ödeme sistemi olan Raklet üzerinden alıyoruz. Alternatif bağış alanları geliştirmek amacıyla online kampanyalar düzenlemeyi düşünüyoruz. Daha etkin yararlanmak istiyoruz, bunun için de yeni fikirlere ve desteklere ihtiyacımız var. 

Türkiye Techsoup gibi Google, Microsoft, Facebook gibi sivil topluma bağış yapan kurumların hizmetlerinden haberdar mısınız? Bunlardan ne ölçüde yararlanıyorsunuz?

Evet haberdarız. Sivil toplum kuruluşu olduğumuz için Techsoup üzerinden birçok ürünü daha uygun fiyatla temin ediyoruz. Ancak, ürün yelpazesini genişletmesini istiyoruz. Aynı zamanda, beklentilerimiz içerisinde kaynakların arttırılması, işbirliklerinin yapılması ve eğitimlerin düzenlenmesi de yer almaktadır. 

“Dijital Mecraların Savunuculuk Alanındaki Gücünün Farkındayız”

Dijital iletişim stratejiniz ve bununla ilgili olan bir personeliniz var mı? Sosyal medya hesaplarınızı aktif olarak kullanıyor musunuz? Ne sıklıkta içerik hazırlıyorsunuz? 

Dijital iletişim uzmanımız var. Facebook, Twitter, Instagram, Linkedin ve Youtube’da aktifiz. Hemen her gün içerik paylaşımında bulunuyoruz. Çünkü, dijital mecraların savunuculuk alanındaki gücünün farkındayız. 

Dijital iletişim kanallarınızın etkisine dair bir ölçümleme, etki analizi yaptınız mı?

Sosyal medya mecralarında paylaştığımız her bir içeriğe göre etkileşim ve erişim analizlerinin raporlarını kolaylıkla alabiliyoruz. Dijital performans ölçümlerini düzenli periyotlarla takip ediyoruz.

Veri analizi ve veri görselleştirme yöntemleri hakkında bilgiye sahip misiniz? Çalışmalarınız değerlendirmek için veri analizi ve veri görselleştirme yaptınız mı? 

Dijital dönüşümün veri odaklı yönetim modelini çok önemsiyoruz. Raporlar hazırlayan ve rafine bilgi üreten bir dernek olduğumuz için bu bizim esas iş alanımızdaki bir konu. Çalışmalarımızın tamamında veri görselleştirme bizim için bir temel ihtiyaç… Bu noktada, istatistiklerimizden faydalanarak infografikler hazırlıyoruz ve dijital mecralarda paylaşıyoruz. 

Teknolojik gelişmelerin hızına uyum sağlamak gibi bir kaygınız var mı? Var ise bunun için neler yapıyorsunuz?

21. yüzyılda teknolojik gelişmelerin hızına erişmek mümkün olmasa da bir sivil toplum kuruluşu olarak dijital mecralardaki ilerlemeleri yakından takip ediyoruz. Daha önce bahsettiğimiz gibi, mobil uygulaması olan az sayıda sivil toplum kuruluşundan birisiyiz ve bununla gurur duyuyoruz. 

Techsoup gibi kuruluşlar üzerinden destek paketlerinin artırılması önemli.

Teknolojik dönüşümlere uyum sağlama konusunda, kurumunuzun ve Türkiye’de sivil toplumun kapasitesine ilişkin değerlendirmeniz nedir? Türkiye’de sizce teknolojiyi iyi kullanan ve dijital iletişim araçlarında etkin- başarılı STK’lar var mı?

Teknolojiye uyum sağlamak ve çalışmalarında kullanmak çağın ihtiyaçlarına cevap veren bir şey. Ancak, teknik altyapısı oldukça maliyetli… Dijital iletişim araçlarını kullanan başka STK’lar da var ve onları da takdir ediyoruz. Eğer gelir kaynakları yeterli değilse, sivil toplum kuruluşunun teknolojik altyapıları ve iş araçlarını kullanması kolay olmuyor. Bunun kolaylaştırılması ve Techsoup gibi kuruluşlar üzerinden destek paketlerinin artırılması önem kazanıyor. Böylelikle, daha fazla sivil toplum kuruluşunun dijital kapasitelerini geliştirebileceğine inanıyoruz. 

Yapay zeka, kodlama, Blockchain  konularında STK’lara verilecek eğitimler sizce gerekli mi? Bu tür eğitimlerin sivil toplum faaliyetlerine katkı sağlayacağına inanıyor musunuz?

Kesinlikle gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü bu gelişmeler kullanım alışkanlıklarını toplumsal düzeyde etkileyecektir. Her şeyin bitmiş ürün olarak kapımıza dayanmasından önce, toplumun bu duruma hazırlanması gerekir. Sivil toplum kuruluşlarının bu alanlarda hizmet vermeseler bile, bu alandaki çalışmaların varlığını ve kendi sahalarına olan etkilerini bilerek çalışma yapmaları mutlaka verimi arttıracaktır. 

https://www.sivilsayfalar.org/2020/01/08/dijital-donusum-kadin-temsilinde-yeni-ufuklar-acma-potansiyeline-sahip/

ÜYE OL

KA.DER’in kuruluşunda kendisini temellendirdiği “eşit temsil” ilkesi ile varlığını devam ettirmektedir. Demoktarik ve çoğulcu bir toplum yaratmak, sivil toplumda örgütlenmek anayasal haktır. Her alanda eşit temsili savunan KA.DER sizi üye olmaya davet ediyor.

GÖNÜLLÜ OL

KA.DER’i tanımak, birlikte güçlü olduğumuzu görmek ve çalışmalarımıza katılmak için gönüllü olabilirsiniz.

BAĞIŞ

Bağışlar hakkında detaylı bilgiye ulaşmak için..