TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ TALEBİ

Türkiye Cumhuriyeti’nin eşit birer yurttaşı olarak tüm kadınların haklı bir talebidir. Bu talep içinde kadın cinayetlerinin (kadına yönelik erkek şiddetinin) önlenmesini, kadının doğumundan ölümüne geçen süreçte haklarının korunması talebini barındırmaktadır. Sağlıklı gıdaya, eğitim ve sağlık hizmetlerine ulaşma hakkı gibi temel yaşamsal haklar konusunda toplumsal farkındalık oluşturma talebidir.

Toplumsal cinsiyet eşitliği kavramının MEB ve YÖK Müfredatına dahil edilmesinde en belirgin unsurlar kadın hareketinin yıllardır süren mücadelesi ve Özgecan Arslan cinayeti sonrasında toplumda oluşan taleplerdir. 2015 yılında Akademide Kadın Çalışmaları ve Sorunları Komisyonunca hazırlanan ‘’Tutum Belgesi’’ MEB ve YÖK tarafından ‘’Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Projesi’’ olarak kabul edilmişti. 2015’den bugüne Türkiye’de ne kadına yönelik şiddet bitti, ne de toplumsal cinsiyetler arasında eşitlik sağlanabildi. Bunlar yapılmadığı gibi, toplumun talepleri ve kadınların mücadelesi yok sayılmaktadır.

YÖK Başkanı Sayın Yekta Saraç’ın kavramın “Türkiye’nin toplumsal değerleri ve kabulleriyle uygun olmadığı” yönündeki sözlerini kabul etmek mümkün değildir.

Sayın Saraç açıklamasında, Toplumsal cinsiyet eşitliği projesinin toplumca kabul görmediğini belirtmektedir. Üç yılda projeyle ilgili yapılan hangi işler olduğu, hangilerinin toplumda kabul görmediği hususları belirsizdir. Bu konuda ikna edici örneklere ihtiyaç vardır.

Biz kadınlar olarak fırsat eşitliğinin önündeki görünür, görünmez engellerin kaldırılması, hayatın her alanında toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için çalışmaya devam edeceğiz.

Unutmayalım;

Kadın yoksa adalet yok!
Kadın yoksa özgürlük yok!
Kadın yoksa demokrasi yok!

ÜYE OL

KA.DER’in kuruluşunda kendisini temellendirdiği “eşit temsil” ilkesi ile varlığını devam ettirmektedir. Demoktarik ve çoğulcu bir toplum yaratmak, sivil toplumda örgütlenmek anayasal haktır. Her alanda eşit temsili savunan KA.DER sizi üye olmaya davet ediyor.

GÖNÜLLÜ OL

KA.DER’i tanımak, birlikte güçlü olduğumuzu görmek ve çalışmalarımıza katılmak için gönüllü olabilirsiniz.

BAĞIŞ

Bağışlar hakkında detaylı bilgiye ulaşmak için..