Füsun Sökmez

füsun sökmez

İstanbul doğdu. Marmara Ünv. İktisat Fakültesinden  mezun oldu. İstanbul Ticaret Üniversitesi’nden Bağımsız Denetçi ünvanını aldı. İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasına bağlı olarak mali müşavirlik yapmaktadır.
Bir çok STK’da görev aldı. Kader’de Genel Merkez yönetim kurulu üyeliği ve Kader Kadıköy şubesi sekreterliği görevlerinde bulundu. İSMMMO kurullarında çalıştı. ADD Beykoz Kurucusu ve başkanı oldu. Tükoder Beykoz yönetim kurulu üyeliği ve saymanlığını yaptı. Avrupa Birliği projesi ve kadın kooperatifi kuruluşunda çalıştı.
SHP ve CHP’de il ve ilçe örgütlerinde çeşitli kademelerde yönetici oldu. Parti okulu çalışmalarına İstanbul İl Eğitim sekreteri olarak katkı sundu ve birçok eğitim programının koordinasyonunu sağladı.
Bir erkek çocuğu annesidir.

TOP