Şirin Tekeli Siyaset Okulu Sertifika Programı Başvuru Formu

Başvuru Süresi: 1-15 Şubat 2022

Düzenleyen: Kadın Adayları Destekleme Derneği (KA.DER)

Eğitim Süresi: 15 Mart-31 Mayıs 2022

Eğitim şekli: Hibrit (Eş zamanlı – yüz yüze ve online)

Şirin Tekeli Siyaset Okulu: Türkiye’de kadınların karar alma süreçlerine aktif katılımını teşvik ederek, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına katkı sunmak üzere 2003 yılında kurulmuştur. Kurulduğu yıldan bu yana pek çok kadına destek sunan Şirin Tekeli Siyaset Okulu, bu yıl da Türkiye’nin farklı coğrafi bölgelerinden 100 kadını sertifika programına davet ediyor.

Şirin Tekeli Siyaset Okulu Sertifika Programı, karar alma mekanizmalarında aktif olarak yer almak isteyen kadınların;

 • Türkiye ve dünyayı ilgilendiren siyaset gündemi ve politikalarla ilgili farkındalığının artmasını,
 • Bulunduğu ortamda toplumsal cinsiyet eşitliğini savunacak, bu yönde dönüşüm ve değişime olanak sağlayacak adımlar atmasına yardımcı olacak araçlar geliştirebilmesini,
 • İletişim ve yeni medya araçlarını etkili kullanabilmesini,
 • Farklı coğrafi bölge ve siyasi görüşe sahip kadınlarla iletişiminin güçlenmesine olanak sağlamayı hedeflemektedir.

 
Sertifika Programı beş ana modülden ve alt başlıklardan oluşmaktadır;

 • Modül 1: Siyaset
 • Modül 2: Toplumsal Cinsiyet
 • Modül 3: Küresel ve Yerel Gündem
 • Modül 4: İletişim
 • Uygulama ve deneyim paylaşımı

Modüller, kavramsal çerçeve, deneyim paylaşımları ve uygulamaları içerecek şekilde oluşturulmuştur. Katılımcılar program süresince aktif siyaset yapan ve sivil alanda mücadele veren pek çok kadınla bir araya gelerek deneyim paylaşma fırsatı bulacaktır.

15 Mart – 31 Mayıs 2022 tarihleri arasında sürecek olan 10 haftalık program, haftada iki gün, Salı (19.00-22.00) ve Cumartesi (13.00-17.00), hibrit olarak yapılacaktır. Cumartesi günü düzenlenecek oturumlar Covid-19 koşullarına bağlı olarak Kent Üniversitesi Beyoğlu yerleşkesinde yüz yüze yapılacaktır. Programa İstanbul’dan katılacak adayların Cumartesi günü yapılacak oturumlara fiziki olarak katılması beklenmektedir.  İstanbul dışından katılacak olan adaylar tüm oturumları Zoom aracılığı ile takip edebilecektir. Programın sonunda her adaydan programla uyumlu şekilde verilen bir uygulamayı yerine getirmeleri beklenmektedir.

Eğitimde başarı gösteren adaylar katılım sertifikası almaya ve Siyaset Okulu Ağına dahil olmaya hak kazanacaktır. Programın %80’ine aktif katılım sağlamak ve eğitim sonunda verilen uygulamayı tamamlamış olmak sertifika almak için ön koşuldur.

 
Başvuru ve Kabul Kriterleri:

 • Programın hedef grubunu Türkiye’nin kadın yurttaşları oluşturmaktadır. Ancak, program siyasette yer alan kadın liderlere, genç kadınlara (18-35 yaş arası), temsil edilmeleri açısından dezavantajlı konumda olan kadınlara öncelik verecektir. Bu nedenle, dernek, öğrenci kulübü, yerel bir oluşum veya bir siyasi parti içerisinde üye veya gönüllü olarak yer almış olmak seçim sürecinde tercih sebebi olacaktır,
 • Seçim sırasında coğrafi dağılım dikkate alınacaktır.
 • Adayların başvuru formunda belirttikleri katılım motivasyonları ile program hedeflerinin uyumlu olması beklenmektedir.
 • Son üç yıl içerisinde Siyaset Okulu’nun düzenlediği benzeri bir programa katılmamış olmak aranan koşullar arasındadır.
 • Başvurunun geçerli olması için başvuru formunun 15 Şubat 2022, Salı Saat 23.59’a kadar eksiksiz olarak doldurulmuş olması gerekmektedir.
 • Program ücretsiz olup, en fazla 100 kadın kabul edilecektir.

Başvuru süreci ile ilgili önemli tarihler:

 • Başvuru için son gün: 15 Şubat 2022, Saat.23.59:
 • Başvuru sonuçlarının açıklanması: 1 Mart 2022 (sadece programa katılan adaylar mail yolu ile haberdar edilecektir)
 • Derslerin başlama tarihi: 15 Mart 2022

Başvuru süreci ile ilgili sorularınızı en geç 11 Şubat 2022 tarihine kadar kader@ka-der.org.tr elektronik posta adresi ile KA.DER genel merkezine iletebilirsiniz.

 
Başvuru formuna buradan ulaşabilirsiniz.

Başvuru sürecinde başarılar dileriz

Kadın Adayları Destekleme Derneği (KA.DER)

Kişisel verilerin korunmasına ilişkin bilgilendirme metnine buradan ulaşabilirsiniz.

ÜYE OL

KA.DER’in kuruluşunda kendisini temellendirdiği “eşit temsil” ilkesi ile varlığını devam ettirmektedir. Demoktarik ve çoğulcu bir toplum yaratmak, sivil toplumda örgütlenmek anayasal haktır. Her alanda eşit temsili savunan KA.DER sizi üye olmaya davet ediyor.

GÖNÜLLÜ OL

KA.DER’i tanımak, birlikte güçlü olduğumuzu görmek ve çalışmalarımıza katılmak için gönüllü olabilirsiniz.

BAĞIŞ

Bağışlar hakkında detaylı bilgiye ulaşmak için..