25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü Kadına Yönelik Şiddet Nasıl Engellenebilir?

Kadınlara yönelik şiddet, dünyanın her yerinde yaygın biçimde uygulanan, sürekliliği olan en yıkıcı insan hakları ihlallerinden biridir.

Ne yazık ki ülkemizde kadınlar, örnekleri bitmeyecek kadar çok sayıda farklı şiddet tipi ile (ısrarlı takip, ekonomik şiddet, psikolojik şiddet, fiziksel şiddet, cinsel şiddet) her gün sistematik olarak karşı karşıya kalmaktadır. Sayısı her geçen gün artan şiddet vakaları ile, kadınların en temel hakkı olan yaşama hakkı elinden alınmaktadır. Ülkemizde sadece 2017 yılının ilk on ayında 240 kadın öldürülmüştür.

Kadın Adayları Destekleme Derneği (KA.DER) olarak 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı
Uluslararası Mücadele Günü öncesi, hep birlikte bu konu üzerinde düşünmek ve katkı sunmak için bir araştırma gerçekleştirdik. Türkiye’nin 37 farklı ilinden 18-70 yaş arası, çoğunluğunu kadınların oluşturduğu 246 kişiye, kadına yönelik şiddetin sebebini ve en etkili çözüm yöntemi olarak ne önerdiklerini sorduk.

Araştırma sonuçları gösteriyor ki, kadına yönelik şiddetin en büyük nedeni Eğitimsizlik. Katılanların %43’ü “Sizce kadına yönelik şiddetin sebebi nedir?” sorusuna yetersiz eğitim cevabını verdi. İkinci sırada Ataerkil Toplum Yapısı (%14), üçüncü sırada ise Psikolojik Sorunlar (%13) gösteriliyor. Kadına yönelik şiddetin diğer nedenleri arasında maddi sıkıntılar ile kanun ve yaptırımların eksikliği geliyor.

Aynı katılımcılara kadına yönelik şiddetin nasıl önlenebileceğini sorduğumuzda %61’inin erken
yaşlardan itibaren okullarda toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimleri verilmesi yanıtını aldık. Bunu %47 oranında caydırıcı nitelikte yeni yasal düzenlemeler yapmak izliyor. Katılımcıların %43’ü ise bu konuda var olan yasal düzenlemelerin iyi hal indirimi olmadan uygulanmasını sağlamanın da bir çözüm olacağına inanıyor.

Yetişkin eğitim merkezleri aracılığıyla verilecek yaygın eğitimler (%37), seçme ve atama ile gelinen karar verme mekanizmalarında yer alan kadın sayısının arttırılması (%24) ve medyanın bu konu üzerindeki duyarlılığının arttırılması (%20) çözüm yolları arasında sıklıkla gösterilen diğer konular oldu.

KA.DER olarak, kadına yönelik şiddetle mücadele için yaygınlaştırılmış toplumsal cinsiyet eğitimleri, yasal düzenlemeler ve kanunların uygulanmasında yapılacak iyileştirmeler ile Meclis-Kamu- STK işbirliği modeliyle çalışmanın faydasına inanıyoruz.

Ekteki görsellerde araştırma sonuçlarının özet gösterimleri yer almaktadır.

ÜYE OL

KA.DER’in kuruluşunda kendisini temellendirdiği “eşit temsil” ilkesi ile varlığını devam ettirmektedir. Demoktarik ve çoğulcu bir toplum yaratmak, sivil toplumda örgütlenmek anayasal haktır. Her alanda eşit temsili savunan KA.DER sizi üye olmaya davet ediyor.

GÖNÜLLÜ OL

KA.DER’i tanımak, birlikte güçlü olduğumuzu görmek ve çalışmalarımıza katılmak için gönüllü olabilirsiniz.

BAĞIŞ

Bağışlar hakkında detaylı bilgiye ulaşmak için..