KA.DER Basın Bülteni

Ülkemizde kadınlar, 26 Ekim 1933 tarihinde yapılan köy kanunu değişikliği ile, muhtar olma ve ihtiyar heyetlerine seçilme hakkını kazandılar. 2 Kasım 1933’te Aydın Güre İlçesinin Demirci Dereköyü’nde yapılan seçimlerde Gül Esin Aydın Türkiye’nin seçilmiş ilk kadın muhtarı oldu. O günden bu yana geçen süre içinde kadınlar muhtarlık kurumunda çok az bir şekilde yer aldı.

2014 yılında yapılan seçimler sonucunda, Türkiye’de 31.963 mahalle, 18.329 köy olmak üzere toplam 50.292 muhtar bulunmaktadır. Kadın muhtar sayısı sadece 675’tir. Adıyaman, Bitlis, Hakkari, Iğdır, Muş, Batman, Şırnak, Sinop illerinde kadın muhtar bulunmamaktadır. Köy ve mahallelerden başlayarak kadınların yönetimlerde ve karar alma mekanizmalarında temsil edilmesi, gerçek demokrasinin oluşturulmasında en önemli basamaklarından biridir.

KA.DER olarak bize özgün olan ve 1829 yılından itibaren bir yönetim modeli olarak var olan muhtarlık kurumunu, kadınların yönetimlere katılmaları açısından oldukça önemli ve değerli buluyoruz.

Bu anlamda, ülkemizdeki yerel yönetimlerin beşiği olan mahalle ve köy birimlerini oluşturan muhtar ve ihtiyar meclislerinde kadın temsilinin arttırılmasına katkı sunmak, yerelde kadın sorunlarının görünürlüğünü arttırmak ve çözüm önerileri oluşturmak amacıyla “Kadın Muhtarlar” projesini hayata geçiriyoruz.

Proje kapsamında; öncelikli olarak 5 ilde yapılacak eğitimler ile, muhtar olmak isteyen 75 kadına ulaşılması hedeflenmiştir. İstanbul, İzmir, Adana, Mersin ve Balıkesir illerinde muhtar adaylarına iki günlük eğitimler verilecek, deneyimler paylaşılacak ve muhtar aday havuzu oluşturulacaktır. Daha sonra saha çalışmaları başlatılacak, adaylaşma ve kampanya süreçleri takip edilecektir.

Saygılarımızla,

Kadın Adayları Destekleme Derneği
KA.

ÜYE OL

KA.DER’in kuruluşunda kendisini temellendirdiği “eşit temsil” ilkesi ile varlığını devam ettirmektedir. Demoktarik ve çoğulcu bir toplum yaratmak, sivil toplumda örgütlenmek anayasal haktır. Her alanda eşit temsili savunan KA.DER sizi üye olmaya davet ediyor.

GÖNÜLLÜ OL

KA.DER’i tanımak, birlikte güçlü olduğumuzu görmek ve çalışmalarımıza katılmak için gönüllü olabilirsiniz.

BAĞIŞ

Bağışlar hakkında detaylı bilgiye ulaşmak için..