25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü Suçlu Kim?

Kadınlar dünyanın her yerinde sadece kadın olmalarında dolayı birçok ayrımcılığa ve şiddete maruz kalmaktadırlar. Sistematik bir şekilde uygulanan kadına yönelik şiddet aynı zamanda bir insan hakları ihlalidir.

Ekonomik, psikolojik, cinsel, fiziksel şiddet gibi birçok farklı şiddet türü ile karşı karşıya kalan kadınlar en temel hakları olan yaşam haklarından yoksun bırakılmaktadırlar. Sadece ülkemizde 2018’in ilk on ayında 337 kadın öldürülmüştür. Kadınları ikincilleştiren her türlü durum, roller, davranışlar, cinsiyetçi dil, yasalar, değer yargıları ve ataerkil sistem kadınlara yönelik şiddeti her geçen gün meşrulaştırmaktadır. Bu durumun arka planında toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin ve kadınların karar alma mekanizmalarında eksik temsil edilmesinin de etken olduğunu biliyoruz.

KA.DER olarak, kadına yönelik şiddetle mücadele için yaygınlaştırılmış toplumsal cinsiyet eğitimleri, yasal düzenlemeler ve kanunların uygulanmasında yapılacak iyileştirmeler, izlemedeğerlendirme sistemin kurulması ile Meclis-Kamu-STK işbirliği modeliyle çalışmanın faydalı olacağına inanıyoruz. Aynı zamanda, 6284 Sayılı Yasa’nın daha yaygın ve sağlıklı biçimde kullanılması, İstanbul Sözleşmesine uygun olarak gerekli yaptırımların hayata geçmesini oldukça önemsiyoruz. Yaklaşan yerel seçimlerde belediyelerin ve belediye hizmetlerinin kadına yönelik şiddetle ilgili çalışmalarının arttırılmasını, farkındalık yaratılmasını öne çıkarmak amacıyla yerel seçimlere aday olan belediye başkanı ve meclis üyelerinin hazırladığımız taahhütnameye imza atmaya davet ediyor ve seçildiklerinde uygulanması hususunda gerekeni yapmalarını bekliyoruz.

Saygılarımızla,

Kadın Adayları Destekleme Derneği

ÜYE OL

KA.DER’in kuruluşunda kendisini temellendirdiği “eşit temsil” ilkesi ile varlığını devam ettirmektedir. Demoktarik ve çoğulcu bir toplum yaratmak, sivil toplumda örgütlenmek anayasal haktır. Her alanda eşit temsili savunan KA.DER sizi üye olmaya davet ediyor.

GÖNÜLLÜ OL

KA.DER’i tanımak, birlikte güçlü olduğumuzu görmek ve çalışmalarımıza katılmak için gönüllü olabilirsiniz.

BAĞIŞ

Bağışlar hakkında detaylı bilgiye ulaşmak için..