Genel Yönetim Kurulu

Nuray Karaoğlu - Genel Başkan

Bursa doğumlu Nuray Karaoğlu, lisans eğitimini Uluslararası İlişkiler ve Yönetim Bilimleri alanında yaptı. Çeşitli sivil toplum kuruluşlarında üyelikleri bulunan Karaoğlu, Göztepe Rotary Kulübü’nde 2002-2004 Döneminde başkanlık yapmıştır. 

KAGİDER üyesi olan Karaoğlu, 2002 yılında KA.DER’e üye oldu.

Karaoğlu, süreli dergi, eğitim yayınları üretimi ve satışı alanında faaliyet gösteren bir şirketin Yönetim Kurulu Üyesidir.

Nuray Karaoğlu, Kadın Girişimciliği, Örgüt İçi İletişim Eğitimi, Toplumsal Cinsiyet ve Kota Eğitimi, Bahçeşehir Üniversitesi Siyaset Bilimi, Erickson Denge Merkezi NLP Practitioner Sertifika Programlarına katılmıştır.

2017’den beri KA.DER Genel Başkanı olarak çalışmalarına devam etmektedir. 

Yeşim Ağırman - Genel Sekreter

Lisan eğitimini İktisat Fakültesi Kamu Yönetiminde tamamladı. Bahçeşehir Üniversitesi’nde Yerel Yönetimler, Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nün düzenlediği Sosyal Bilimler Programı’nda yer alan; “Değişen Dünyada Türkiye’yi Anlamak” ve “Yetişkinler İçin Hayat Bilimleri” konularını kapsayan modülleri tamamladı.

Kamu Yönetimi, Çevre Sorunları, Sürdürülebilir Kalkınma, Sivil Toplum konularında birçok eğitim çalışmasına katıldı.

İnşaat Maliyet Muhasebesi ve Yönetim Uzmanı olarak çalışma yaşamına başladı. Halen Ağırman Mühendislik Planlama Gayrimenkul Değerlendirme Şirket Yönetim Kurulu üyesidir.

118Y Ataşehir Lions Kulübü Dönem Başkanlığı yaptı. KADER, ADD, ÇYDD, LİONS gibi çok sayıda STK ve Demokratik Kitle Örgütleri’nde toplumsal örgütlülük paydaşlığında bulundu.
Kadına yönelik şiddet ve toplumsal cinsiyet eşitsizliği konularında aktif olarak çalışmalar yaptı.
Şiddete ve istismara mazur kalan kadın ve çocuklarla ilgili sosyal sorumluluk projelerinde koordinatör olarak görev aldı.

Özel ilgi alanları arasında; müzik, folklor, resim, voleybol, tenis, yüzme bulunmaktadır. İngilizce ve elemente düzeyde Fransızca biliyor. Evli ve iki evlat annesidir.

Av. Yasemin Öz - Genel Sayman

Avukat Yasemin Öz, 1997 Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur.

Kaos GL Derneği kurucu üyesi (Başkan 2011-2013, 2017-2019), Kadın Dayanışma Vakfı, Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği, Amargi Kadın Kooperatifi, Filmmor üyeliği/yönetim kurulu üyeliği ve avukatlığı yapmıştır. 2007 yılından beri KA.DER üyesidir, 2015-2016 yıllarında Genel Yönetim Kurulunda görev yapmıştır. Sivil Toplum Geliştirme Merkezi (STGM) hukuk uzmanı olarak görev yapmış, Türkiye genelinde pek çok STK’ya dernekler hukuku eğitimi vermiş, Sivil Toplum Örgütleri İçin Hukuk Rehberi kitabının ikinci baskısını hazırlayan ekipte yer almıştır.

2013’te New York’ta kendisine Felipa de Souza ödülü, 2018’de Avrupa Parlamentosu Sakharov Bursu verilmiş, Venedik Hukuk Okulu’ndan İnsan Hakları Savunucuları Sertifikası almış ve aynı okulda eğitim vermiştir.

2015-2017 yıllarında Birleşmiş Milletler Kadın Avrupa ve Orta Asya Sivil Toplum Danışma Kurulu’nda görev yapmış, 2017’den itibaren Birleşmiş Milletler Kadın LGBTI Enformal Referans Grubunda görev yapmaktadır.

Türkçe ve İngilizce sekiz hukuk yayını bulunmaktadır.

Azime Kocacık​

Adana doğumlu Azime Kocacık, lisans eğitimini İnşaat bölümünde tamamlamıştır. Kocacık, Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde eğitimine devam etmektedir.

Üniversite eğitimi sonrasında Sabancı Holding kuruluşu olan Exsa’nın ihracat departmanında çalışmıştır. Adana Büyükşehir Belediyesi Kürek İhtisas Kulübü’nde sayman olarak görev yapan Kocacık, KA.DER, AKDAM ve birçok sivil toplum örgütünün aktif üyesi olup, Alevdik ve Bazaaroola’nın Akdeniz Temsilciliği ile AKDEV’in Çukurova Belediyesi Kent Konseyi Temsilciliğini yapmaktadır.

Ebru Done

1986 yılında İstanbul’da doğan Ebru Done, lisan eğitimini Bilgisayar Öğretim Teknolojileri Eğitimi ve Yönetim Bilişim Sistemleri alanında tamamladı. Osmangazi Üniversitesi’nde Eğitim Yönetimi, Planlaması ve Ekonomisi Bölümü’nde ise yüksek lisans eğitimi aldı.

Sosyal medya ve dijital pazarlama, eğitim teknolojileri, kaybolan diller, katılım hakkı, iklim, permakültür ve ekoloji konularında birçok eğitim çalışmasına da katıldı.

Birçok sivil toplum kuruluşunda, üye ve gönüllü olarak aktif çalışmalarda yer almaktadır. 9 yıldır “uzaktan eğitim” alanında çalışan bir kurumda, uzaktan eğitim uzmanı ve yöneticilik yapmaktadır.

Dr. Fatma Tunç Köprülü

1964 yılında Hatay’da doğan evli ve iki evlada sahip olan Fatma Tunç Köprülü, lisans eğitimini Ege Üniversitesi Kimya Bölümü’nde, yüksek lisans eğitimini ise Fen Bilimleri Enstitüsü’nde tamamladı. Japonya’da (JICA) Ambalaj Mühendisliği eğitimi alan Tunç Köprülü, 1987-2011 yıllarında Türk Standartları Enstitüsü’nde (TSE) çalıştı.

Yurt içi ve yurt dışı ile kamu ve özel sektörde Yönetim Sistemleri, İthalat Gözetim ve Muayene, Kalite Kontrol ve Standartlara Uygunluk Belgelendirme denetimlerinde görev yaptı; yöneticiler ve çalışanlarına, öğrenciler ve öğretim üyelerine eğitimler verdi. 2015-2020 yıllarında kurucusu olduğu NERİS Eğitim Kurumu’nu işletmiş, halen TÜRKAK Teknik Uzmanı olarak denetim ve eğitim, danışmanlık hizmetleri alanında çalışmaktadır.

Birçok sivil toplum kuruluşunda da gönüllü çalışmaları devam etmektedir.

Prof. Dr. Nilgün Tutal​

1968 yılında Mersin’de doğdu. Lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimini iletişim alanında yaptı.

Temsiller ve Söylemler (2002), Küresel İletişim (2. Baskı, 2013), Televizyon ve İçimizdeki Şiddet (2013), Haneke Huzursuz Seyirler Diler (drl.) (2014) ve Kent Kitabı, Mimariden Müziğe, Kahvecilerden Mezar Taşlarına (derl2019) yazdı. Ayrıntı Yayınları için Jean Baudrillard, Tüketim Toplumu, Julia Kristeva Korkunun Güçleri (2004, İstanbul Psikanaliz Derneği Ödülü), Ruhun Yeni Hastalıkları, André Gorz, Yaşadığımız Sefalet, Eugene Enriquez, Sürüden Devlete kitaplarını çevirdi. Luce Irigaray’ın Ben Sen Biz kitabını İmge, Doğu ile Batı Arasında, Farklılık Kültürüne Doğru kitabını Ara-lık Yayınları için çevirdi.

2012 yılından bu yana Varlık dergisinde çeşitli konularda yazılar yazdı, 2017 yılından 2019’a kadar Varlık dergisinin aylık dosyalarının editörlüğünü yaptı.

Prof. Dr. Nilgün Tutal Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde öğretim üyesi halen olarak çalışmaktadır.

Dr. Şengül Altan Arslan

Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nü bitiren Şengül Altan Arslan, iş hayatına Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü’nde başladı. 2007 yılında Başbakanlık Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü’ne geçiş yapan Altan Arslan, 2011 yılında da Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na müşavir olarak atandı.

Hacettepe Üniversitesi’nden sosyal psikoloji alanında, Türkiye Ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü’nden (TODAİE) ise kamu yönetimi alanında uzmanlık aldı. Doktorasını Gazi Üniversitesi’nde Halkla İlişkiler ve Tanıtım alanında tamamladı. Aynı zamanda Doğu Akdeniz ve Hacettepe Üniversitesi’nde dersler verdi. “Ders Kitaplarında Cinsiyet Ayrımcılığı” başlıklı bir de kitabı bulunmaktadır.

Altan Arslan, Ağustos 2019- Haziran 2022 tarihleri arasında Genel Sekreter Yardımcısı olarak görev yaptığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde (İBB) çalışmalarına devam etmektedir.

Av. Tuğçe Naz Mete

İstanbul doğumlu olan Tuğçe Naz Mete, lisans eğitimini İstanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde tamamladıktan sonra Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu.

İstanbul Barosu’na kayıtlı olarak 2,5 yıldır serbest avukatlık yapan Mete, Baro’nun Kadın Hakları Merkezi ve Hayvan Hakları Merkezi üyesidir. Kadına şiddet alanında çalışmakta olup, gönüllü olarak şiddet mağduru kadınlara hukuki destek sağlamaktadır.

Bilgi Üniversitesi’nin “Minik Kalpler Projesi” kapsamında yaklaşık 3 sene boyunca Çocuk Esirgeme Kurumu’nda gönüllü olarak çalışmış, Körler Vakfı’nda 2 sene boyunca gönüllü olarak kitap seslendiriciliği yapmıştır. Bahçeşehir Üniversitesi ve Kanserli Çocuklara Umut Vakfı’nın (KAÇUV) birlikte yürüttükleri proje kapsamında, kanserli çocuklar yararına gönüllü olarak çalışmıştır. Birçok sivil toplum kuruluşunda gönüllü çalışmalarına devam etmektedir.

ÜYE OL

KA.DER’in kuruluşunda kendisini temellendirdiği “eşit temsil” ilkesi ile varlığını devam ettirmektedir. Demoktarik ve çoğulcu bir toplum yaratmak, sivil toplumda örgütlenmek anayasal haktır. Her alanda eşit temsili savunan KA.DER sizi üye olmaya davet ediyor.

GÖNÜLLÜ OL

KA.DER’i tanımak, birlikte güçlü olduğumuzu görmek ve çalışmalarımıza katılmak için gönüllü olabilirsiniz.

BAĞIŞ

Bağışlar hakkında detaylı bilgiye ulaşmak için..