KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE DÖRDÜNCÜ ULUSAL EYLEM PLANI HAZIRLIK ÇALIŞTAYI

T.C: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın daveti üzerine KA.DER’in katılımcı olarak yer aldığı “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Dördüncü Ulusal Eylem Planı Hazırlık Çalıştayı (2021-2025)” 20 Ekim 2020’de Zoom üzerinden gerçekleştirildi.KA.DER bu çalıştay kapsamında kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, sendika, uluslararası kuruluşlar, üniversite temsilcileri ve akademisyenlerle bilgi ve tecrübelerini paylaştı.

ÜYE OL

KA.DER’in kuruluşunda kendisini temellendirdiği “eşit temsil” ilkesi ile varlığını devam ettirmektedir. Demoktarik ve çoğulcu bir toplum yaratmak, sivil toplumda örgütlenmek anayasal haktır. Her alanda eşit temsili savunan KA.DER sizi üye olmaya davet ediyor.

GÖNÜLLÜ OL

KA.DER’i tanımak, birlikte güçlü olduğumuzu görmek ve çalışmalarımıza katılmak için gönüllü olabilirsiniz.

BAĞIŞ

Bağışlar hakkında detaylı bilgiye ulaşmak için..