KENT KONSEYLERİ KADIN MECLİSLERİ TARAMA ÇALIŞTAYI


KA.DER’in paydaş olarak yer aldığı Kent Konseyleri Kadın Meclisleri Tarama Çalıştayı Türkiye Kent Konseyleri Birliği koordinasyonunda, Marmara Üniversitesi Ekonomik ve Sosyal Alanda Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, Kentsel Gelişim ve Sosyal Araştırmalar Derneği, Ayvansaray Üniversitesi Göç Politikaları Araştırma ve Uygulama Merkezi, İstanbul Rumeli Üniversitesi Küresel Politikalar Uygulama ve Araştırma Merkezi, Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi Vakfı, İstanbul Rumeli Üniversitesi Küresel Politikalar Araştırma ve Uygulama Merkezi, Tekirdağ Kent Konseyi ve Esenyurt  Kent Konseyi işbirliğinde gerçekleştirildi.

Çalıştay sonucunda, kent konseyi kadın meclisleri, katılımcı demokrasi, yerel yönetişim, toplumsal cinsiyet eşitliği, sürdürülebilir kentleşme için önemli örgütlenme modelleri ortaya çıkarılabilecek; Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele, Pandemi, Kadın Dostu Kentler, Kent Yönetimi, Karar Alma Mekanizmaları, Kadın Yurttaşlığı, Kadın Girişimciliği, Kadın İstihdamı, Göç, Uyum ve Birleşmiş Milletler 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin

Yerelleşmesi konularında yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, bilim dünyası ve politika yapıcılar için önemli veriler elde edildi.

                       https://www.youtube.com/watch?v=PmrWYUNgDCg&t=34s

ÜYE OL

KA.DER’in kuruluşunda kendisini temellendirdiği “eşit temsil” ilkesi ile varlığını devam ettirmektedir. Demoktarik ve çoğulcu bir toplum yaratmak, sivil toplumda örgütlenmek anayasal haktır. Her alanda eşit temsili savunan KA.DER sizi üye olmaya davet ediyor.

GÖNÜLLÜ OL

KA.DER’i tanımak, birlikte güçlü olduğumuzu görmek ve çalışmalarımıza katılmak için gönüllü olabilirsiniz.

BAĞIŞ

Bağışlar hakkında detaylı bilgiye ulaşmak için..