KA.DER Adana Şube Olağan Genel Kurul Çağrısı

31.12.2021 tarihinde yapılan yönetim kurulu toplantısında oy çokluğu ile alınan karara göre tüzüğümüzün usulüne göre olağan genel kurul toplantısının ilki 29.01.2022, yeterli çoğunluğun sağlanmadığı durumda ise 05.02.2022 tarihinde saat 14:00’da Seyhan Belediyesi Evlendirme Salonu’nda yapılacaktır.

Gündem:

  1. Açılış ve Yoklama
  2. Divan Heyeti Seçilmesi ve Saygı Duruşu
  3. Divan Heyetine Toplantı Tutanaklarına İmza Yetkisi Verilmesi
  4. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Okunması, Müzakere Edilmesi ve İbrası
  5. Denetim Kurulu Raporunun Okunması, Müzakere Edilmesi ve İbrası
  6. Derneğin Gelir-Gider Hesaplarının Sunulması ve Oylanması
  7. Yeni Yönetim ve Denetim Kurullarının Seçilmesi
  8. Yeni Dönem Tahmini Bütçe ve Faaliyetlerin Okunması
  9. Dilek ve Temenniler
  10. Kapanış

ÜYE OL

KA.DER’in kuruluşunda kendisini temellendirdiği “eşit temsil” ilkesi ile varlığını devam ettirmektedir. Demoktarik ve çoğulcu bir toplum yaratmak, sivil toplumda örgütlenmek anayasal haktır. Her alanda eşit temsili savunan KA.DER sizi üye olmaya davet ediyor.

GÖNÜLLÜ OL

KA.DER’i tanımak, birlikte güçlü olduğumuzu görmek ve çalışmalarımıza katılmak için gönüllü olabilirsiniz.

BAĞIŞ

Bağışlar hakkında detaylı bilgiye ulaşmak için..