KA.DER İzmir Şube Olağan Genel Kurul Çağrısı

Derneğimizin olağan genel kurul toplantısının İzmir Kent Konseyi Toplantı Salonu’nda 21.01.2022 tarihinde, saat 10:00’da salt çoğunlukla, salt çoğunluk sağlanmadığı takdirde çoğunluk aranmaksızın 28.01.2022 tarihinde aynı yer ve saatte aşağıdaki gündemle yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Gündem:

  1. Katılan üyelerce hazırun listesinin imzalanması
  2. Başkanın açılış konuşması
  3. Divan heyetinin seçilmesi
  4. Gelir-Gider Durumu ve faaliyet raporlarının okunması
  5. Yönetim Kurulunun İbrası
  6. Dernek organlarının seçilmesi
  7. Diğer yazılı ve sözlü önergeler ve dilek temenniler
  8. Kapanış

ÜYE OL

KA.DER’in kuruluşunda kendisini temellendirdiği “eşit temsil” ilkesi ile varlığını devam ettirmektedir. Demoktarik ve çoğulcu bir toplum yaratmak, sivil toplumda örgütlenmek anayasal haktır. Her alanda eşit temsili savunan KA.DER sizi üye olmaya davet ediyor.

GÖNÜLLÜ OL

KA.DER’i tanımak, birlikte güçlü olduğumuzu görmek ve çalışmalarımıza katılmak için gönüllü olabilirsiniz.

BAĞIŞ

Bağışlar hakkında detaylı bilgiye ulaşmak için..