KA.DER Mersin Şube Olağan Genel Kurul Çağrısı

Seçimli 3. Olağan Genel Kurul Toplantımız, dernek yönetim kurulunun 05/01/2022 tarihli ve 2022/01 sayılı kararıyla 22/01/2022 (Cumartesi) tarihinde saat 10.00-15.00 arasında İnönü Bulvarı Hilton Oteli Yanı Mersin Tenis, Yelken ve Yüzme Kulübü’nde aşağıda belirtilen gündemle yapılacaktır.

İlk toplantıda gerekli çoğunluğun sağlanamaması veya toplantının ertelenmesi  halinde ikinci toplantı 29/01/2022 (Cumartesi) günü aynı yer ve saatte, aynı gündemle yapılacaktır.

Toplantı Gündemi:

  1. Yoklama ve Açılış Konuşması,
  2. Divan Heyetinin Seçilmesi,
  3. Saygı Duruşu,
  4. Yönetim ve Denetleme Kurullarının Faaliyet Raporlarının Okunması,
  5. Derneğin Gelir – Gider Hesaplarının Okunması ve Oylanması,
  6. Yeni Dönem Tahmini Bütçe ve Faaliyetlerini Okunması ve Oylanması,
  7. Dernek Yönetimi ve Organlarının Seçimi,
  8. Dilek ve Temenniler,
  9. Kapanış.

ÜYE OL

KA.DER’in kuruluşunda kendisini temellendirdiği “eşit temsil” ilkesi ile varlığını devam ettirmektedir. Demoktarik ve çoğulcu bir toplum yaratmak, sivil toplumda örgütlenmek anayasal haktır. Her alanda eşit temsili savunan KA.DER sizi üye olmaya davet ediyor.

GÖNÜLLÜ OL

KA.DER’i tanımak, birlikte güçlü olduğumuzu görmek ve çalışmalarımıza katılmak için gönüllü olabilirsiniz.

BAĞIŞ

Bağışlar hakkında detaylı bilgiye ulaşmak için..